Ewa Zarzycka

performance pt. LUDZIE MÓWIĄ MI, ŻE...
27 lutego o godzinie 18.00 w Galerii KONT, Zana 11LUDZIE MÓWIĄ MI, ŻE...

Znajomi ludzie mówią mi, że: Gdyby coś się działo, gdybyś coś robiła daj koniecznie znać! A w ogóle to, dlaczego od tak dawna nie robiłaś nic w mieście X ani w mieście Z tylko (podobno) w U i Y? Dlaczego?
Wtedy nie wiem, co mam odpowiedzieć i wymyślam na poczekaniu różne historie. A jak już naprawdę, ale to naprawdę nie wiem, co powiedzieć wtedy wracam do historii o...

Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka, wystawa pt. MAŁE ROZDZIAŁY O DUŻYM ZNACZENIU (wszystko jak dawniej lecz na nowo odczytane), Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka, styczeń 2008.
Ewa Zarzycka

Mieszkam w Lublinie i czasami w Kazimierzu Dolnym. Moja pierwsza publicznie pokazana praca to film "Przejawy" (1980), z komentarzem. Od tamtego czasu robię moje performance. Przeważnie mówione, które nazywam wystąpieniami. Podczas tych wystąpień wygłaszam swe teksty (autorskie). Czasami te opowieści są relacją z jakiejś rozmowy, czasem tylko wyrazem autorefleksji, czy komentarzem przeróżnych zjawisk z obszaru sztuki i życia. Używam faktów rzeczywistych i elementów fikcji. Niektóre z wygłaszanych tekstów zapisuję. Niektóre z wystąpień nazywam wykładami z demonstracją. Od czasu do czasu używam rekwizytów (przedmiotów), które z czasem pretendują do roli modeli a nawet obiektów.

Ważniejsze wystąpienia:
- I pokaz filmu Przejawy , spotkanie Sztuka w towarzystwie, Galeria Labirynt, Lublin 1980;
- Mózg nie służy do myślenia (z Tomaszem Dobrzyńskim), Nurt intelektualny w sztuce polskiej po drugiej wojnie światowej, BWA Lublin 1984;
- Na fotografii wszystko jest inaczej (Fotografia jest tym, czym nie jest), sympozjum Fotografowie poszukujący, Skoki k/Poznania 1985;
- Jestem, Zapisy 2, BWA Lublin 1986;
- Ograniczenia, Galeria Zderzak, Kraków 1995;
- Performance - jak to łatwo powiedzieć, Galeria KONT, Lublin 1997;
- Nade wszystko performance, ponad wszystko performance, jubileusz 60-tych urodzin Zbigniewa Warpechowskiego, Zamek Sandomierski, Sandomierz 1998;
- A jednak performance, spotkanie Odpryski, Galeria ON, Poznań 1998;
- Pasjanse (mimo wszystko performance) , Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa 1999;
- Przepływy, ARTKONTAKT, Europejski Festiwal Sztuki Performance i Nowych Mediów, Lublin 2000;
- Performance Rozmowa, Sympozjum Realności Poetyckich, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 2006;
- Prywatne mity, ( w ramach cyklu Moja historia sztuki), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007;

Wystawy indywidualne:
- Notatki i wykresy (oryginały i falsyfikaty), Galeria Grodzka BWA, Lublin 1991;
- Obiekty, Galeria Arsenał, Białystok 1992;
- Jeszcze nie obiekt (jeszcze nie performance) , Galeria Labirynt, Lublin 1992;
- Codzienna praca artystki, Galeria Stara, Lublin 1993;
- Laboratorium a pozór efektu końcowego, Ośrodek Działań Plastycznych, Wrocław 1993;
- Jeszcze nie obiekt, Galeria Miejska, Wrocław 1993;
- Obowiązki i przywileje artystów, Galeria Labirynt, Lublin 1994;
- Prezentacja jako przerwa w istocie procesu twórczego, Galeria Moje Archiwum A. Ciesielskiego, Koszalin 1994;
- Wystawa złudzeniem stanów wizualnych i myślowych, Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl 1994;
- Teksty, obiekty, modele, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz 1996;
- Wciąż to samo, Galeria Labirynt, Lublin 1998;
- Wyrwane z procesu, Galeria moje Archiwum A. Ciesielskiego, Koszalin 1999;
- Wszystko inaczej, Galeria ON ASP, Poznań 2000 - Jedna z wielu rzeczy, Galeria Labirynt 2, Lublin 2000;<
> - Jednak niepamięć, Galeria Labirynt 2, Lublin 2003;
- Własne życie motywu Kazimierskiego (z Danuta Wierzbicką), Galeria Letnia Muzeum Nadwiślańskiego, Kazimierz Dolny 2004;
- Małe rozdziały o dużym znaczeniu (wszystko jak dawniej, lecz na nowo odczytane) , Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka 2008;

Ważniejsze imprezy zbiorowe:
- Sztuka jako gest prywatny, Koszalin 1989;
- Videoperformance, Łódź, Koszalin, Warszawa 1990;
- Czas obecny - Historia opowiadana, Sopot, 1991;
- ARTKONTAKT, Lublin 2000;
- Łódź Biennale, Łódź, 2006;
- Alternatywy, Sandomierz, 2007;

Publikacje ważniejszych tekstów:
- Nieme Kino I, wydawnictwo prywatne, Łódź 1983;
- Nieme Kino II, wydawnictwo prywatne, Łódź 19984;
- Sygnia Nowej Sztuki 1981 - 1984, Józef Robakowski, Akademia Ruchu, Warszawa 1989;
- Performance teraz, BWA Lublin 1990;
- Sztuka Osobna, Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991;
- Teksty, Ewa Zarzycka, Galeria Grodzka, Lublin 1991;
- Whitewalls A Journal of Lanquage and Art Nr 30, Chicago 1992;
- Format, nr 1-2/6-7/ Wrocław 1992;
- Moje Archiwum, Andrzej Ciesielski, Galeria Arsenał, Białystok 1993;
- Tumult, tekst Na fotografii wszystko jest inaczej, Przegląd Ideograficzny, redaguje Maria Anna Potocka, nr 10, Kraków 1993;
- Kobieta o kobiecie, Galeria Bielska, Bielsko-Biała 1996;
- Spojrzenia, Lublin 1997;
- Artyści galerii - galeria artystów, Sandomierz 1997;
- Galeria Labirynt 1974-1994, BWA Lublin, redakcja Andrzej Mroczek, Jolanta Męderowicz;
- Sztuka kobiet, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2000, redakcja Jolanta Ciesielska, Agata Smalcerz;
- ARTKONTAKT, Centrum Kultury, Lublin 2000, redakcja Zbigniew Sobczuk, Waldemar Tatarczuk;
- ON Galeria, katalog 2000, ASP Poznań 2001, redakcja Sławomir Sobczuk;
- Refleksja konceptualna w sztuce polskiej, bieżące praktyki, ruchome horyzonty. CSW Zamek Ujazdowski, 2001, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Borkowskiego;
- Krzątanina, Galeria Awangarda, Wrocław 2001, redakcja Andrzej Jarosz;
- Labirynt-Galeria Labirynt 2 prezentuje współczesną sztukę polską, wspólny projekt BWA Lublin, Pat Simpson i University of Hertfordshire Faculty of Art and Design, Lublin 2003;
- Własne życie motywu Kazimierskiego, Danuta Wierzbicka, Ewa Zarzycka- Życie i twórczość, Muzeum Nadwiślańskie Kazimierz Dolny 2004, redakcja-Ewa Zarzycka;
- Łódź Biennale 2006, katalog, Łódź Art Center 2006, redakcja Marta Szamańska;
- Międzynarodowy Festiwal W KONTEKŚCIE SZTUKI/RÓŻNICE, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2007;
- Bruno Schulz a Kultura Pogranicza, materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo- Informacyjne im. Igora Menioka, Drohobycz 2007, redaktor naukowy Wiera Meniok.