Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Muzeum Lubelskie

zapraszają na wystawę

KOLEKCJA
 w centrum wydarzeń - pojęcia nowoczesności

Mirosław Bałka
Jerzy Bereś
Włodzimierz Borowski
Eliza Galey
Darek Korol
Zdzisław Kwiatkowski
Zofia Kulik
Natalia LL
Dominik Lejman
Sławomir Marzec
Teresa Murak
Józef Robakowski
Diet Sayler
Mikołaj Smoczyński
Urszula Ślusarczyk
Jan Świdziński
Leon Tarasewicz
Zbigniew Warpechowski


oraz
panel dyskusyjny z udziałem:

Anda Rottenberg
Tadeusz Zielniewicz
Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Jarosław Suchan
Muzeum Sztuki w Łodzi
Dariusz Bieńkowski
Kolekcja Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich w Łodzi
Barbara Raczyńska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

panel prowadzą:

Lechosław Lameński
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej
Jolanta Męderowicz
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych



kurator wystawy:
Jolanta Męderowicz

koordynacja wystawy:
Jarosław Koziara, Zbigniew Sobczuk



otwarcie wystawy 5 października 2006 o godz. 17.00
wystawa czynna do 20 października 2006
panel dyskusyjny 17 października 2006 o godz. 17.00
w salach Muzeum Lubelskiego
Lublin, ul. Zamkowa 9



Wystawa pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierza Michała Ujazdowskiego




Znaki Czasu


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacji Janusza Palikota
przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego


Pomoc techniczna przy realizacji wystawy:
Centrum Sony w Lublinie
Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie
Centrum Kultury w Lublinie