dr Andrzej Szczerski
LSC i awangardowa utopiaW 1972 roku Oskar Hansen opublikował opracowywaną od wielu lat koncepcję Linearnego Systemu Ciągłego, która miała być podstawą rozwoju „układu osadniczego Polski”. Według elementów LSC powstało jednak już wcześniej kilka modelowych osiedli mieszkaniowych, w tym osiedle Słowackiego w Lublinie (proj. 1961). Hansen dążył do ukształtowania nowego porządku urbanistycznego, odwołując się przede wszystkim do międzywojennego funkcjonalizmu, ale także do powiązanych z nim modernistycznych utopii. Złożoność LSC zostanie pokazana na tle wybranych realizacji osiedli awangardowych w okresie międzywojennym, jak i idei urbanistycznych z lat 50-tych i 60-tych.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Andrzej Szczerski, adiunkt, kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ, docentury gościnne: Uniwersytet Goethego we Frankfurcie (2003), Uniwersytet St Andrews (2004), członek Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Autor książki „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900” (Kraków, 2002), współredaktor „Sztuka w okresie PRL-u” (Kraków, 1999) i "The Mousetrap Book. On dealing with art institutions in contemporary curatorial practice" (Gdańsk Frankfurt 2007). Publikował m.in. w “Apollo”, “Centropa” i „The Journal of Modern Craft”.


____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>