>>


24-25/10/2008

WOBEC FORMY OTWARTEJ -
Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansenaorganizowane przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz Galerię KONT (Akademickiego Centrum Kultury UMCS) w Lublinie


przy współpracy z Centrum Kultury w Lublinie,
Instytutem Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie,
Państwowym Muzeum na Majdanku,
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w LublinieSympozjum objęte Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego


Sympozjum zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasta Lublin
Województwa Lubelskiego
____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA /