PROGRAM


Dzień pierwszy – 24.10.2008 (piątek), od godz. 12.00

Wystawa – Agnieszka Polska, „Obiekty”,
kurator: Marta Ryczkowska
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Rybna 4,
otwarcie o godzinie 12.00,
24 i 25 października wystawa dostępna w godzinach 10.00 - 18.00
wystawa czynna do 5 listopada,
poniedziałek – sobota w godzinach 10.00 - 15.00

Wystawa – Adam Spychała, „Clues to our past and future existence”,
kurator: Marta Ryczkowska
Państwowe Muzeum na Majdanku, Droga Męczenników Majdanka 67,
otwarcie o godzinie 13.30,
projekcje w dniu 24.10 w godzinach 13.30 - 16.00;
w dniu 25.10 w godzinach 9.00 - 10.00, 11.30 - 12.30, 14.30 - 15.30
wystawa czynna do 6 listopada z wyłączeniem 3 listopada
w godzinach 8.00 - 16.00, projekcje 12.00 - 13.00

Wystawa – Yane Calovski i Hristina Ivanoska
„Oscar Hansen’s Museum of Modern Art”,
kurator: Magdalena Linkowska
Galeria KONT (ACK UMCS), ul. Zana 11,
otwarcie o godzinie 15.30,
24 i 25 października wystawa dostępna w godzinach 10.00 - 18.00
wystawa czynna do 7 listopada,
poniedziałek - piątek w godzinach 16.00 - 19.00
lub po telefonicznym umówieniu: +48 605616123

Główne otwarcie wystaw towarzyszących Sympozjum Wobec Formy Otwartej
Wystawa – Grzegorz Kowalski, „Obiekty i projekcje”,
kurator: Marcin Lachowski
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Lublin, ul. Narutowicza 4,
otwarcie o godzinie 17.00,
UWAGA!   Wystawa dostępna dla publiczności również przed otwarciem,
w terminie 20 – 31 października,
24 października wystawa dostępna w godzinach 10.00 - 18.00,
natomiast 25 października w godzinach 10.00 - 15.00
w pozostałe dni wystawa czynna od poniedz. do soboty w godz. 10.00 - 15.00

Wystawa – PSF
(Pawilon Stabilnej Formy – Cezary Klimaszewski, Tomasz Kozak i Tomasz Malec)
„PSF – dobra rada”, wprowadzenie: Tomasz Kozak
mieszkanie prywatne Michała Ławnikowicza i Anny Wojewódki,
Lublin, ul. Narutowicza 25/10,
otwarcie o godzinie 18.30,
wystawa dostępna do 27 października tylko po tel. umówieniu: +48 693154913

Pokaz filmów WFO, kurator: Paulina Zarębska,
- Artur Żmijewski, „Sen Warszawy”, 2005, 18 min.
- PSF, „Forma Otwarta jako passe-partout patriarchatu?”, 2007, 6 min. 39 s.
Centrum Kultury w Lublinie, ul Peowiaków 12, sala czarna, godz. 20.00____________________________________________________________________Dzień drugi – 25.10.2008 (sobota), od godz. 10.00

Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena,
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2 cd –
wejście od ulicy Głębokiej


UAKTUALNIONY harmonogram wystąpień:

moderator: prof. Piotr Juszkiewicz

od godziny 10.00

dr Marcin Lachowski, Poza Formę Otwartą
dr Łukasz Ronduda, Postesencjalistyczne strategie Formy Otwartej na przykładzie twórczości Pawła Freislera
prof. Grzegorz Kowalski, Ostatnia wystawa Oskara Hansena

przerwa

od godziny 11.30

prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Jakich pomników potrzebują ocaleni?
prof. Piotr Juszkiewicz, Przestrzeń, czas i pamięć. Projekt pomnika w Oświęcimiu

duża przerwa

od godziny 14.00

Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Research into Content: Oskar Hansen’s Museum of Modern Art in Skopje
Eva Kun, Doświadczenie i wyrażanie się przez Formę Otwartą
dr Andrzej Szczerski, LSC i awangardowa utopia

przerwa

od godziny 15.30

dr Czesław Bielecki, Pragmatyzm utopii 30 lat później
Hubert Mącik, Utopia w służbie systemu?
Tomasz Kozak, Oskar Hansen – dyktat za demokratyczną fasadą?____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>