Agnieszka Polska
ObiektyKurator wystawy: Marta Ryczkowska


____________________________________________________________________


Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Rybna 4
otwarcie wystawy 24 października o godzinie 12.00
24 i 25 października wystawa dostępna dla publiczności w godzinach 10.00 - 18.00
wystawa czynna do 5 listopada, poniedziałek – sobota w godzinach 10.00 - 15.00


____________________________________________________________________
„Otoczenie jest niewyczerpanym zbiorem relacji TŁA i ZDARZEŃ - sytuacji i plastycznie przypadkowych, i świadomie plastycznie wyróżnionych. Rzadziej wyłącznie teł oczekujących zdarzeń.”

Oskar Hansen

Artystka eksploruje niezatartą szczelinę pomiędzy krytyką sztuki a historią sztuki. Krytyka wydaje i szlifuje temat, który następnie musi odleżeć, zostać przetrawiony przez czas i następne pokolenia, aby historia sztuki mogła go zaabsorbować bądź odrzucić. Obiekty wytworzone przez artystkę ucieleśniają ów stan niebytu koncepcji, która wyzwoliła się z dyskursu krytyki a jeszcze nie została pochłonięta i usankcjonowana przez historię. Zepchnięta na margines, rozrasta się, ewoluuje i podlega mutacjom poza wszelką kontrolą. Jej status ontologiczny wyznacza forma wydestylowana z dotychczasowych znaczeń bądź całkowicie fikcyjna zespolona z tłem przypadkowych fotografii z lat 50. i 60. Artystka mówi, że wygenerowane komputerowo nieistniejące obiekty lub akcje mogą uchodzić za przejawy sztuki. Bywa, że są inspirowane konkretnymi realizacjami, nasuwają skojarzenia z land artem. Ale równie dobrze symulacja przeprowadzona przez Polską wydaje się łudząco realistycznym materiałem źródłowym, gazetowy raster i wyblakła paleta szarości sugerują, że mamy do czynienia z pokrytymi patyną czasu starymi fotografiami. Sztuczność zdjęć nie jest od razu wyczuwalna, objawia się w niepokojącym klimacie nadrealności. Artystka snuje oniryczną opowieść, niespójną i nieciągłą, pełną niedopowiedzeń i przypadkowości. Wytrawia szablony i gotowe schematy myślenia, wyrywając widza z utartych, wizualnych przyzwyczajeń. Pokazuje, że łatwo daje się on zwieść pozorom. Próbuje dotrzeć do mechanizmów w ludzkiej głowie, które decydują o tym, co jest sztuką a co nie jest, przedrzeć się przez relatywizm sądów. Maleńka fotografia w gąszczu innych w gazecie i na ścianie w galerii jest wszak czytana zupełnie inaczej. Kolejne przesunięcie kontekstu następuje w momencie artystycznej interwencji w fotografię, która nadal zachowuje formułę gazetową. Obiekty Polskiej nie mają wartości samej w sobie, przedmioty są pozbawione desygnatów, operują zmiennym kontekstem, wyimaginowane sytuacje i związane z nimi teorie oscylują na granicy błędu. Artystka dokonuje niezwykle subtelnych interwencji w materiał znaleziony i jednocześnie głębokich, niejednoznacznych przesunięć znaczeniowych.
Bazuje na otoczeniu, które, jak mówił Hansen jest niewyczerpaną skarbnicą tła i zdarzeń – sytuacji immanentnie ze sobą związanych. Polska rozbija tę integralność, kreując na nieprzetworzonych tłach źródłowych obce obiekty-zdarzenia, aby ponownie je scalić w sytuacji pozornej integralności wyizolowanej z kontekstu. Nabierają wówczas nowych znaczeń, sycą się nieoczekiwaną wzajemną relacją, w oparciu o nią budują zaskakujące narracje. Zdjęcie z gazety staje się chłonnym tłem nasyconym osobliwą formą. Wola poznawania realizuje się w tworzeniu uczytelniającego tła zdarzeń pod projekcje wyobraźni artystki.

Marta Ryczkowska____________________________________________________________________

____________________________________________________________________Agnieszka Polska

Urodzona w Lublinie w roku 1985
2004-2005 studiowała na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie. Obecnie studentka wydziału grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni fotografii Agaty Pankiewicz, interdyscyplinarnej pracowni Grzegorza Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja oraz pracowni animacji Jerzego Kuci. Interesuje się filmem animowanym, video i fotografią. Od 2008 studia na Universitat der Kunste w Berlinie w pracowni multimedialnej Ursuli Neugebauer.____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>