Hubert Mącik
Utopia w służbie systemu?„Przed współczesnym polskim twórcą układów osadniczych stawia się zadania o nadludzkiej skali i charakterze – rozwiązywanie problemów wielkich liczb w oparciu o egalitaryzm społeczny, daje się do ręki środki dotychczas nieosiągalne: tereny nieograniczone interesem prywatnym wynikające z racji społecznych, scalone społecznie fundusze, scalony uspołeczniony przemysł.” – pisał Oskar Hansen w kwietniowym numerze „Architektury” z 1970 roku. Wielkie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne Oskara Hansena doskonale pasowały do marksistowskich teorii rozwoju społeczeństwa socjalistycznego. Realizację pomysłów architekta umożliwiał system polityczny i społeczny, dający możliwości przeznaczania wielkich funduszy na wielkie przedsięwzięcia urbanistyczno-architektoniczne, ale również umożliwiający łatwe wywłaszczanie gruntów dla masowej zabudowy.
System proponowany przez architekta w teorii doskonale współgrał z postulowanym przez władze kierunkiem przemian społecznych. Jednak z biegiem czasu wypowiedzi Oskara Hansena stawały się coraz mniej radykalne. Warte prześledzenia jest, jak bardzo architekt uległ w latach 60-tych XX w. ogromnym możliwościom, jakie dawał mu system i jaki wplyw te możliwości miały na kształt jego teorii.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Hubert Mącik - historyk sztuki i prawnik, pracownik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zajmuje się głównie architekturą i urbanistyką XVIII wieku w Europie Środkowej oraz problemami ochrony późnomodernistycznej architektury lat 60-tych i 70-tych XX wieku w Polsce.


____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>