dr Marcin Lachowski
Poza Formę Otwartą„Teoria formy otwartej” Oskara Hansena stanowiła jedną z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych propozycji określenia współczesnego kontekstu wizualnego. Dzięki swojej elastycznej formule znalazła zastosowanie nie tylko w realizacjach architektonicznych, ale, co może ważniejsze, w dydaktyce prowadzonej przez Hansena Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn warszawskiej ASP.
Tekst podejmuje refleksję nad relacją uczniów Oskara Hansena wobec „Teorii Formy Otwartej”. Przywołane przykłady twórczości artystów tj.: Przemysław Kwiek, Zofia Kulik, Elżbieta i Emil Cieślarowie oraz Grzegorz Kowalski pokazują przemiany idei formy otwartej w realizacji związanych z neoawangardą lat 70. Ich propozycje jawią się jako próby wyjście poza harmonijną relację indywidualnego podmiotu wobec tła, bowiem problematyzują humanistyczne idee podmiotu zakładane przez Hansena. Wykorzystując strukturę wizualną ćwiczeń i studiów Hansena prace duetu KwieKulik czy działania Kowalskiego przekształcają ideę autonomicznego podmiotu poprzez dynamiczną konfrontację z przestrzenią oznaczoną ideologią lub poprzez eksplorację nieświadomości. Destabilizują zarazem harmonijny obraz wspólnoty mieszkańców poprzez nadwyrężenie znaczeń przestrzeni publicznej i interpersonalnej.
Referat stanowi próbę ukazania dialogu między Hansenem a uczniami, który nie jest prostym przyswojeniem lekcji mistrza, lecz próbą nadania własnej twórczości niezależnego rysu, czasami poprzez oczywiste zakwestionowanie utopii „formy otwartej” w realnym działaniu „tu i teraz”.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Marcin Lachowski (ur. 1975) pracuje w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej. Opublikował książkę Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u i współpracuje z wieloma czasopismami. Ostatni interesuje się „obrazami wojny” w sztuce współczesnej.


____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>