prof. Grzegorz Kowalski
Ostatnia wystawa Oskara HansenaOskar Hansen przygotował scenariusz oraz narysował plan wystawy „Zobaczyć Świat” dla warszawskiej Zachety w ostatnim okresie życia. Wystawa zaplanowana z dłuższym wyprzedzeniem, zrealizowana i otworzona została już po Jego śmierci [wrzesień 2005]. Gdy Hansen tworzył koncepcje wystawy zachętowskiej i równolegle realizował wystawę „Sen o Warszawie” [luty 2005] w Fundacji Galerii Foksal, miał świadomość postępu choroby i można uznać, ze obie wystawy i praca nad towarzyszącymi im książkami były autorskim podsumowaniem Jego życia. Czy należy traktować je jako testament artysty? Chciałbym zastanowić się nad przesłaniem zawartym w koncepcji wystawy „Zobaczyć Świat” i porozmawiać o możliwych zastosowaniach Hansenowskiej Formy Otwartej obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości, zwłaszcza, ze wśród uczestników sesji znajda się osoby, które obie wystawy widzieli i mogą wnieść własne spostrzeżenia i interpretacje.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Grzegorz Kowalski, rzeźbiarz, performer, twórca instalacji. Profesor na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Przestrzeni Audiowizualnej. Pierwszą wystawę indywidualną miał w Galerii Foksal (instalacja „Kieszeń”, 1968). W latach 70. należał do środowiska galerii Repassage. W swej twórczości rozwinął charakterystyczne formy wypowiedzi, często angażujące innych uczestników: akcje-pytania (np. „Czy chciałbyś powrócić do łona matki?” 1981–1987), zdarzenia („Kompilacja” 1977), kolekcje („Walizki”1986–1991), żywe kolaże. Autor wystaw m.in. Warianty (Warszawa 2007), Rzeźbiarze fotografują (Warszawa 2004), Co widzi trupa wyszklona źrenica (Warszawa 2001–2002). Wybitny pedagog – absolwentami jego pracowni (zwanej Kowalnią) są m.in. Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski.


____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>