prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak
Jakich pomników potrzebują ocaleni?Wypowiedź pośrednio dotyczy tzw. Pomnika oświęcimskiego zaprojektowanego przez Oskara Hansena z zespołem. Został on jednogłośnie nagrodzony przez międzynarodowe jury, ale, jak wiadomo, nie został zrealizowany wobec sprzeciwu Komitetu Oświęcimskiego, złożonego z byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Projekt Hansena, do dzisiaj wysoko oceniany przez historyków sztuki, stawiany za pionierski wzór pomnika, który wyrósł ze świadomości nieprzedstawialności doświadczenia Holocaustu, prowokuje jednak do postawienia kilku pytań, które wykraczają poza historię sztuki, ale nie są dla niej obojętne.
Czy historycy sztuki mają prawo mówić w jaki sposób sztuka powinna odnosić się do doświadczenia Zagłady? Jakich pomników potrzebują ocaleni? Jakie jest dziedzictwo idei-koncepcji Oskara Hansena związanej z KL Auschwitz-Birkenau? To tylko niektóre z pytań.
W tekście zostaną m.in. zaprezentowane projekty związane z wspomnianym obozem koncentracyjnym (docelowo usytuowane poza jego obszarem, acz na terenie Oświęcimia): Kopiec Pamięci i Pojednania autorstwa byłego więźnia (18729) KL Auschwitz Józefa Szajny (1922-2008) oraz – uważany za zaprzeczenie pomnika jako dzieła upamiętniającego - Most duchów Jarosława Kozakiewicza (ur. 1961). Nieco inne miejsce w tym kontekście zajmuje jedna z ostatnich prac Mirosława Bałki (ur. 1958) zatytułowana Winterreise.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Małgorzata Kitowska-Łysiak - historyk i krytyk sztuki; kieruje Katedrą Historii Sztuki Współczesnej KUL; ostatnio opublikowała książkę /Rzeczywistość obrazu/. /Teksty o sztuce w Polsce po 1945 roku/ (2007).____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>