prof. Piotr Juszkiewicz
Przestrzeń, czas i pamięć. Projekt pomnika w OświęcimiuSłowo przestrzeń pojawia się w tytule tego tekstu z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zasadniczym medium, którym chciał się posłużyć Oskar Hansen, projektując w 1958 roku oświęcimski pomnik, miała być przestrzeń – rozumiana jako byt doświadczany w kształtowanych przez artystę warunkach. W tym sensie Hansen współtworzył w końcówce lat 50. w Polsce ten nurt artystycznej aktywności, w którym odziedziczona po awangardzie lat 20. i 30. idea organizacji przestrzeni była ciągle żywa i rozmaicie przekształcana zmieniała, właśnie na przełomie lat 50. i 60. koncepcję pomnika.
Słowo czas sygnalizuje nie tylko nieoddzielność aspektu przestrzennego od czasowego, ale także najważniejsze pytanie, jakie pod adresem projektu zostaje, w ślad za Gotfriedem Boehmem ,w tekście postawione – pytanie o to jaka jest formuła istnienia zaprojektowanej formuły, jak ona „czasuje”.
Pamięć zatem jest tu rozumiana nie jako efekt doświadczenia ożywianego strukturą narracyjną, ale w perspektywie jej fenomenologicznego rozumienia, perspektywie otwartej na refleksję egzystencjalną, sytuującą problematykę czasu w samym centrum myślenia o człowieku.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Piotr Juszkiewicz , profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia w Instytucie Historii Sztuki. Jego teksty krytyczne ukazywały się m.in. w „Odrze”, „Nowym Nurcie”, „Artium Quaestiones”. Jest autorem książek Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży (2005), Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa (1995), a także redaktorem licznych publikacji, m.in. Melancholia Jacka Malczewskiego (2002).____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>