UAKTUALNIONY harmonogram wystąpień:


moderator: prof. Piotr Juszkiewicz

od godziny 10.00

dr Marcin Lachowski, Poza Formę Otwartą
dr Łukasz Ronduda, Postesencjalistyczne strategie Formy Otwartej na przykładzie twórczości Pawła Freislera
prof. Grzegorz Kowalski, Ostatnia wystawa Oskara Hansena

przerwa

od godziny 11.30

prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Jakich pomników potrzebują ocaleni?
prof. Piotr Juszkiewicz, Przestrzeń, czas i pamięć. Projekt pomnika w Oświęcimiu

duża przerwa

od godziny 14.00

Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Research into Content: Oskar Hansen’s Museum of Modern Art in Skopje
Eva Kun, Doświadczenie i wyrażanie się przez Formę Otwartą
dr Andrzej Szczerski, LSC i awangardowa utopia

przerwa

od godziny 15.30

dr Czesław Bielecki, Pragmatyzm utopii 30 lat później
Hubert Mącik, Utopia w służbie systemu?
Tomasz Kozak, Oskar Hansen – dyktat za demokratyczną fasadą?


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>