dr Jacek Friedrich
Kilka uwag o języku Oskara Hansena

____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Jacek Friedrich
Urodziłem się w Gdańsku w 1965 r. W 1984 r. podjąłem na Uniwersytecie Jagiellońskim studia w zakresie historii sztuki. W 1989 r. obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Krakowskiego, a poświęconą wystrojowi dekoracyjnemu tak zwanej Drogi Królewskiej w Gdańsku z lat 1953-56. Pracuję w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz – jako wykładowca historii sztuki – w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2000 r. obroniłem pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego zatytułowaną „Problemy odbudowy gdańskiego Głównego Miasta w latach 1945-1956. Studium z dziejów mentalności społecznej”. Jestem autorem książki „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w.” (1 wyd. Gdańsk 1995, 2. wyd. Gdańsk 1997) a także pomysłodawcą i współtwórcą wystawy oraz katalogu „Niechciane dziedzictwo” poświęconych architekturze modernistycznej w Gdańsku i Sopocie (CSW „Łaźnia”, Gdańsk 2005). Ponadto napisałem trzy przewodniki po Gdańsku, w tym przewodnik dla dzieci pod tytułem „Gdańsk dla młodych podróżników”. Jestem przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku. Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim historię architektury nowożytnej i nowoczesnej. Obecnie przygotowuję rozprawę habilitacyjną poświęconą związkom sztuk wizualnych i ideologii w Gdańsku od lat 70-tych XIX w. do dziś. Równocześnie przygotowuję pracę poświęconą dyskursowi architektonicznemu w Polsce w latach 1945-1970.____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>