dr Czesław Bielecki
Pragmatyzm utopii po 30 latachW 1977 roku, jako dwudziestokilkuletni architekt, przeprowadziłem długi wywiad z prof. Oskarem Hansenem dla miesięcznika „Architektura”. Było to podsumowanie dzieła znanego profesora w momencie, gdy jako wizjoner i praktyk został już w PRL zmarginalizowany. Skupił się na pracy dydaktycznej. Warto w trzydzieści lat później przyjrzeć się na przykładzie twórczości Hansena miejscu wizji i modeli zarówno w architekturze jak i urbanistyce: na ile dają się one wprost aplikować w rzeczywistość, a na ile mogą wyłącznie stymulować rzeczywiste reguły gry w miasto.


____________________________________________________________________


Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
Moderator sesji: prof. Piotr Juszkiewicz
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Al. Kraśnicka 2 cd – wejście od ulicy Głębokiej


____________________________________________________________________


Czesław Bielecki

Urodził się w Warszawie w 1948 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1973) i doktor Politechniki Krakowskiej (1997). Mówi po angielsku, francusku i rosyjsku. Zajmuje się projektowaniem architektoniczno-budowlanym i planowaniem przestrzennym. Posiada także uprawnienia do projektowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych. Zdobywał praktykę zawodową we Francji, Izraelu i Niemczech. Gościnnie wykładał na temat architektury i urbanistyki w Warszawie, Łodzi, Berlinie, Londynie, Montrealu, Filadelfii, Sydney i Melbourne.

W 1984 r. założył pracownię DiM'84 Dom i Miasto. Znanej między innymi z projektów:
• nowa siedziba PSE-Operator S.A. W Konstancinie Bielawie
• nowy budynek główny TVP S.A.
• SocLand - Muzeum Pamięci Komunizmu – projekt zmieniający znaczenie PKiN
• pomnik Zgrupowania AK Żywiciel na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
• Stacja Radegast - pomnik zagłady łódzkiego getta
• projekt zagospodarowania przestrzennego centrum Warszawy - „Nowe idee dla Warszawy”

Ponadto Czesław Bielecki jest autorem wielu plakatów, znaków firmowych, książek i esejów. Jego plakat pt. "Kardiogram" jest dzisiaj jednym z eksponatów w Muzeum Muru Belińskiego____________________________________________________________________


INFO / PROGRAM / PARTNERZY / WYSTAWY / SESJA / >>>