Wprowadzenie do spotkania z Józefem Robakowskim

wykład dotyczący twórczości artysty połączony z pokazem prac
przygotowany przez Magdalenę Linkowską


29 lutego o godz. 18.00 w Sali Czarnej, Centrum Kultury, Peowiaków 12


29 lutego o godzinie 18-tej, na dzień przed spotkaniem z Józefem Robakowskim zorganizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i galerię KONT w klubie Centrala, odbędzie się prezentacja twórczości artysty. Wprowadzeniu będzie towarzyszył pokaz wybranych filmów Robakowskiego reprezentujących różnorodność zagadnień, jakie podejmował i podejmuje w swojej długiej praktyce artystycznej. Idąc tropem ostatniej, gorąco przez nas polecanej publikacji multimedialnej pod tytułem Józef Robakowski - Obrazy Energetyczne. Zapisy Bio-Mechaniczne 1970-2005 wydanej przez Cenrtum Sztuki WRO i Polskie Wydawnictwa Audiowizualne pod redakcją Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej, (o czym piszemy a propos sobotniego spotkania z artystą), Magda Linkowska, autorka wprowadzenia, postanowiła wyjść od koncepcji energii i światła, zapisów bio-mechnicznych i kina osobistego. Prześledzenie owych koncepcji może okazać się o tyle ważne, że są one tematem dogłębnie i konsekwentnie eksplorowanym przez artystę oraz wynikają z jego niegasnącej ciekawości i niekonformistycznej postawy wobec sztuki i rzeczywistości, składają się tym samym na obraz swojego autora.


Józef Robakowski urodzony w 1939 r. jest jednym z najważniejszych polskich artystów współczesnych, inicjatorem wielu ważnych wydarzeń multimedialnych i akcji artystycznych, historykiem sztuki i wykładowcą PWSTviT w Łodzi. To również współzałożyciel różnych eksperymentalnych grup artystycznych takich jak OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO 61 (1961-1069), KRĄG ( 1965-1967), Warsztat Formy Filmowej (1970-1977) i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). W twórczości Robakowskiego odnajdujemy cykle fotografii, filmy, zapisy video, instalacje, obiekty, projekty konceptualne, akcje. Charakterystycznymi zagadnieniami twórczości artystycznej Robakowskiego są granice pomiędzy mediami, badania nad językiem filmu, jego powiązana z rzeczywistością i ludzkim sposobem percepcji, problem techniki i kontekstu produkcji dzieła jak i zagadnienia dotyczące formy, energii, światła, dźwięku. Postawa twórcza Robakowskiego to postawa artysty niezależnego, odrzucającego wszelkie normy i konwencje w poszukiwaniu jak najbardziej własnej formy wypowiedzi. Wspominane zaś przez teoretyków i krytyków sztuki, w kontekście postawy i charakteru prac Robakowskiego, pojęcia gry, subwersji, manipulacji czy transgresji oddają nieco charakter twórczości tego artysty, dla którego publiczna akceptacja i uznanie równa się z unicestwieniem.
Oficjalna strona artysty: www.robakowski.netCykl Artyści Lubelskiej Kolekcji organizuje Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych; spotkanie V przygotowane przy współpracy z Galerią KONT; kurator spotkania Zbigniew Sobczuk; współpraca Magdalena Linkowska.


Projekt jest wspierany finansowo przez:
Ministarstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Lubelskie
Miasto Lublin


Józef Robakowski, Z mojego okna, 1978-1999, 16 mm, video, 20 min., foto: Autor


u góry (baner): Józef Robakowski, SZTUKA TO POTĘGA!, 1985/1986, film-video, 8 min., foto: Autor