Artyści Lubelskiej Kolekcji

spotkanie V - Józef Robakowski
prowadzenie: Piotr Krajewski


1 marca o godzinie 17.00 w Klubie Centrala, Centrum Kultury, Peowiaków 12
Organizacja: galeria KONT i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Spotkanie połączone jest z promocją książki + 3 DVD z pracami artysty pt.
"Józef Robakowski - Obrazy Energetyczne. Zapisy Bio-Mechaniczne 1970-2005"
wydanej przez Cenrtum Sztuki WRO i Polskie Wydawnictwo Audiowizualne
pod redakcją Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej,
a promowanej w nowym cyklu galerii KONT - ARTBOOK, sztuka czytana.


Na piątym spotkaniu, cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji Zachęty Sztuk Pięknych organizowanym przy współpracy z galerią KONT, obecni będą Józef Robakowski - gigant polskiej sztuki mediów oraz prowadzący spotkanie Piotr Krajewski - założyciel Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów, czyli działającej od 1989 roku, jedynej w Polsce wyspecjalizowanej niezależnej organizacji zajmującej się sztuką współczesną, mediami i technologią - www.wrocenter.pl

Józef Robakowski urodzony w 1939 r. jest jednym z najważniejszych polskich artystów współczesnych, inicjatorem wielu ważnych wydarzeń multimedialnych i akcji artystycznych, historykiem sztuki i wykładowcą PWSTviT w Łodzi. To również współzałożyciel różnych eksperymentalnych grup artystycznych takich jak OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO 61 (1961-1069), KRĄG ( 1965-1967), Warsztat Formy Filmowej (1970-1977) i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). W twórczości Robakowskiego odnajdujemy cykle fotografii, filmy, zapisy video, instalacje, obiekty, projekty konceptualne, akcje. Charakterystycznymi zagadnieniami twórczości artystycznej Robakowskiego są granice pomiędzy mediami, badania nad językiem filmu, jego powiązana z rzeczywistością i ludzkim sposobem percepcji, problem techniki i kontekstu produkcji dzieła jak i zagadnienia dotyczące formy, energii, światła, dźwięku. Postawa twórcza Robakowskiego to postawa artysty niezależnego, odrzucającego wszelkie normy i konwencje w poszukiwaniu jak najbardziej własnej formy wypowiedzi. Wspominane zaś przez teoretyków i krytyków sztuki, w kontekście postawy i charakteru prac Robakowskiego, pojęcia gry, subwersji, manipulacji czy transgresji oddają nieco charakter twórczości tego artysty, dla którego publiczna akceptacja i uznanie równa się z unicestwieniem.
Oficjalna strona artysty: www.robakowski.net

Podczas spotkania z Józefem Robakowskim, w ramach zaplanowanego przez galerię KONT nowego programu ART BOOK, sztuka czytana, odbędzie się promocja książki pod tytułem Józef Robakowski - Obrazy Energetyczne. Zapisy Bio-Mechaniczne 1970-2005. Znakomicie wydana przez Cenrtum Sztuki WRO i Polskie Wydawnictwo Audiowizualne książka poświęcona twórczości Józefa Robakowskiego to dwujęzyczna, multimedialna publikacja uzupełniona o trzy płyty DVD prezentujące ponad 30 filmów artysty. Książka zawiera m.in. tekst Patrici Grzonki na temat Kina Osobistego oraz tekst Piotra Krajewskiego odnoszący się do Obrazów Energetycznych. Dopełnieniem tekstów krytycznych są Videorozmowy - zbiór wypowiedzi Robakowskiego dotyczących zagadnień formalnych jego twórczości jak i pojęcia kreatywności, twórczości i samej sztuki.

Cykl Artyści Lubelskiej Kolekcji organizuje Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - www.zacheta.lublin.pl; spotkanie V przygotowane przy współpracy z galerią KONT; kurator spotkania Zbigniew Sobczuk; współpraca Magdalena Linkowska

Projekt Artyści Lubelskiej Kolekcji jest wspierany finansowo przez:
Ministarstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Lubelskie
Miasto LublinCykl ART BOOK, sztuka czytana organizuje galeria KONT;
idea: Zbigniew Sobczuk; współpraca: Magdalena Linkowska.

Spis treści:

Violetta Kutlubasis-Krajewska - Wstęp - (czytaj);
Patricia Grzonka - Kino osobiste. Filmy Józefa Robakowskiego;
Piotr Krajewski - Obrazy Energetyczne. Bio-mechaniczne zapisy Józefa Robakowskiego;
Józef Robakowski - Videorozmowy 1989 - 2005. Ciągle poszukuję świata przyszłości;

Książka zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prac wideo wchodzących w skład publikacji (33 prace, 3 płyty DVD, 232 minuty) oraz autorskie opisy.

Monografia giganta polskiej sztuki mediów. Publikacji o Robakowskim było sporo, ale ta jest pierwszą, która pozwala nie tylko przeczytać, ale zobaczyć na własne oczy, na czym polega fenomen mistrza z Łodzi. W XIX wieku fotografia zrewolucjonizowała rozpowszechnianie sztuki przez reprodukcję. Fotografia nie wystarcza jednak do przedstawiania sztuki współczesnej, której kluczowym narzędziem stała się kamera wideo. Opowiadanie filmów jest nie tylko nudne, ale również nieskuteczne, a stopklatki każą odbiorcy lizać artystyczne cukierki przez szybę. "Obrazy energetyczne" to starannie wydany box, wewnąrz znajduje się bogato ilustrowana książka z tekstami krytycznymi, rzetelną dokumentacją i kompilacją wypowiedzi Robakowskiego. Druga część "Obrazów energetycznych" to trzy płyty DVD zawierające ponad 30 filmów i realizacji multimedialnych z lat 1971-2005. To jeszcze nie "Dzieła wszystkie", ale sensowny wybór zorganizowany w trzy tematyczne programy. Najlepsze multimedialne wydawnictwo o sztuce współczesnej, jakie pojawiło się na polskim rynku.

Stach Szabłowski, Sztukę trzeba umieć czytać, Dziennik - dodatek Kultura, 7.12.07