OOFF.OURO
PUNKT KULMINACYJNY/PROJEKT:

The vision of the world through an instant

18 marca 2004 r. godz. 18.00, ACK UMCS "Mała Scena"PUNKT KULMINACYJNY/PROJEKT

Jest to projekt grupy OOFF.OURO realizowany pomiędzy Europą i Assemini-Sardynią.

Szansa na konieczność: reprezentacja miejsca, siedliska poza światem. Niesamowita nieuchronność osiągnięcia coś niemożliwego skłania nas do zbadania rzeczywistości, gruzów, skamielin instynktu, które człowiek w sobie stopniowo tłumił w miarę ewolucji i dramatycznego poddawania się systemowi konsumpcyjnemu. Utrata jakiegokolwiek instynktownego współdziałania z losem wzbudziła w człowieku strach przed zapomnieniem i czymś nieznanym. W miarę upływu czasu zaznaczyła się granica pomiędzy tym, co złe i dobre, prawdą i fałszem, a przede wszystkim pomiędzy tym, co możliwe i niemożliwe. Chcemy obalić przeświadczenie czyniące człowieka niewolnikiem tej wyniesionej na piedestał prawdy, którą nazywamy wolnością. Pragniemy obserwować przedmioty bez żadnego przeświadczenia o zmianach, o możliwych kombinacjach pomiędzy rzeczami, które mogą wykreować raczej kształt lub prawdę niż inny przedmiot. Chcemy użyć resztek ciała by uwolnić fantomy tego, co było przed urodzeniem i po śmierci, aby stworzyć organizm, w którym scena jest brzuchem, gdzie łączy się to w całość, tak jak zrobił to biolog Stanley Miller w swoim słynnym eksperymencie w 1953 roku. Człowiek, niewolnik całkowitego przeświadczenia i niepodzielnego kształtu będącego prawdą, jest martwy. Konieczność! To dla nas jedyne przeświadczenie. Mówiąc to, zaczęliśmy obserwować świat i to, co jest w nim zawarte. Zrozumieliśmy, że ważne jest stworzenie nowego równoległego rodzaju wiedzy poprzez wymyślenie nowego systemu językowego i na tym koncentrują się wszystkie nasze działania. Paralelny charakter tego języka pozwala nam poznawać świat poprzez Odnajdywanie, Zmienianie i Przedstawianie przedmiotów i kształtów, które mogą rozszerzyć koncepcję pamięci. Wbrew pozorom nie chodzi tu o zanieczyszczenie wspomnienia nienaruszalnymi ikonami czy zwycięskimi iluzjami. Cała idea jest bardzo zbliżona do precyzyjności kalkulatora. Wyłaniające się z cienia kształty pomagają nam w obaleniu prawdy z jej piedestału, by nie nazywała rzeczy po imieniu lub ich funkcjach. [...]
Projekt N.P.A. Officina Ouroboros zrodził się jako niekomercyjne stowarzyszenie cztery lata temu w Sardynii. Jego intencją była praca w obszarze teatru i performance oraz organizowanie festiwali i warsztatów w imię idei Ouroboros, mitologicznego podobnego do węża stworzenia, które nieustannie zjada swój własny ogon. W ten sposób N.P.A. officinaouroboros rozpoczyna proces odkrywania świata, nieskończoności ułamkowych elementów wiedzy. OOFF.OURO wchodzi w skład N.P.A. officinaouroboros i zajmuje się teatrem, ruchem tanecznym, dźwiękiem i obrazem, na różne sposoby przedstawiając współczesnemu społeczeństwu kwestię ewolucji ludzkiej.
Od stycznia 2004 OOFF.OURO/N.P.A. Officinaouroboros ma swoją siedzibę we Wrocławiu. W skład grupy wchodzą Alessandro Carboni i Danilo Casti.


www.ooffouro.org