Promocja książki Notatnik Robotnika Sztuki 1972-1973

spotkanie poprowadzą Jarosław Denisiuk i Lech Lechowicz


28 kwietnia 2009 o godzinie 18.00
w Warsztatach Kultury, filia Centrum Kultury w Lublinie, ul. Popiełuszki 5Notatnik Robotnika Sztuki 1972-1973
(red. Jarosław Denisiuk, 94 s., il. Elblag 2008)

Publikacja jest wznowieniem pierwszego zina artystycznego w Europie Wschodniej – wydawanego w Elblągu, przez Galerię EL, w latach 1972-73. Wydrukowany został reprint pięciu tomów „Notatników Robotnika Sztuki", w nakładzie numerowanym - 500 sztuk. Do wznowienia jest dołączony specjalny wolumin o charakterze historycznym – w którym zamieszczone zostały teksty Gerarda Kwiatkowskiego, Lecha Lechowicza, Łukasza Rondudy i Jarosława Denisiuka, oraz archiwalny materiał zdjęciowy. Wolumin ten jest tłumaczony na język angielski. W trosce o to, by wznowiony Robotnik Sztuki był jak najbardziej zbliżony do pierwowzoru, reprint został wydrukowany na specjalnym ekologicznym papierze, który swą fakturą przypomina materiały dostępne w latach 70.


Czym był „Robotnik Sztuki"?

„Notatnik Robotnika Sztuki” miał charakter nieregularnika i był wydawany pomiędzy IV Biennale Form Przestrzennych „Zjazd Marzycieli” a V Biennale Form Przestrzennych „Kinolaboratorium", w latach 1972-73. Ostatni - piąty numer pisma był jednocześnie katalogiem V Biennale Form Przestrzennych.
„Notatnik Robotnika Sztuki” redagowany przez założyciela Galerii EL – Gerarda Kwiatkowskiego był przedsięwzięciem wyjątkowym. Powstawał jako autentyczna oddolna inicjatywa, dzieło grupy pasjonatów bez żadnego wsparcia ówczesnych czynników oficjalnych. Drukowany był na powielaczu, na kiepskiej jakości papierze, zachowując nieformalny, zupełnie nowatorski charakter zinu. W założeniu miał być miejscem żywej wymiany idei artystycznych, prezentacji postaw twórczych. „Notatnik Robotnika Sztuki” odegrał rolę konsolidującą nurt sztuki konceptualnej w Polsce.
Na jego łamach artyści formułowali programy wystąpień tak znani twórcy i krytycy jak Jerzy Ludwiński, Jerzy Rosołowicz, Zofia Kulik, Andrzej Kostołowski. Tam też zamieszczone są oryginalne realizacje sztuki lingwistycznej m.in. Janusza Haki, Pawła Dudy, Romualda Kutery oraz „Poezji aktywnej” Ewy Partum, czy „Zasady Sztuki Monodycznej” Andrzeja Partuma. „Robotnik Sztuki” nie był tylko zbiorem komentarzy, opinii czy esejów dotyczących przedsięwzięć w dziedzinie polskiej sztuki współczesnej na początku lat siedemdziesiątych. Sam w sobie stał się efektem kreacji artystycznej.
Dziś „Notatnik Robotnika Sztuki” jest pozycją całkowicie niedostępną, jego pojedyncze egzemplarze odnajdują się w prywatnych księgozbiorach. Nawet podczas słynnej wystawy w Niemczech „Europa, Europa” w latach 90. organizatorzy nie zdobyli kompletu „Notatnika…” a jego ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem gości.
Wierzę, że wydawnictwo to pozwoli na zintensyfikowanie badań naukowych nad historią nurtu konceptualnego w sztuce polskiej a także przyczyni się do znaczenia kluczowej roli Galerii EL w kształtowaniu tego ruchu.


Wirtualną wersję Robotnika Sztuki można zobaczyć na stronie:
www.galeria-el.pl


Lech Lechowicz
Ur. w roku 1952, w Łodzi; zajmuje się historią i teorią fotografii oraz relacji między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi, a nowymi mediami (fotografią, filmem, video, technikami cyfrowymi). Autor wielu wystaw, katalogów oraz tekstów dotyczących tych problemów. Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.


Jarosław Denisiuk
Ur. w roku 1973, w Elblągu. Studia: historia sztuki na UAM w Poznaniu / promotor prof. Piotr Piotrowski, zarządzanie w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Z Galerią EL w Elblągu związany od 1999 roku. Od 2008 pełni obowiązki dyrektora tej placówki. Członek SEKA - Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów. Autor kilkudziesięciu szkiców krytycznych i syntetycznych zamieszczanych w Kwartalniku TygiEL. Trzy szersze publikacje: "Od Laboratorium Sztuki do Centrum Sztuki" Elbląg 2002; "Otwarta Galeria. Przewodnik po formach przestrzennych" Elbląg 2007; "Notatnik Robotnika Sztuki 1972-1973" Elbląg 2008.
Spotkanie realizowane w cyklu ARTBOOK, sztuka czytana, organizowane przez Galerię KONT (ACK UMCS) przy współpracy z Warsztatami Kultury, filia Centrum Kultury w Lublinie, kurator spotkania Zbigniew Sobczuk,
współpraca organizacyjna Marta Filipiuk