Promocja książki Sławomira Marca
Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie


spotkanie poprowadzą dr Krzysztof Jurecki i dr Marcin Lachowski


16 stycznia 2008 o godzinie 18.00
w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, sala Maat Studio,
znajdująca się w części CK zwanej Akademią - wejście przez wirydarz


Książka ta stanowi krytyczny zarys krajobrazu kulturowego, w którym funkcjonuje sztuka po postmodernizmie. Wskazuje procedury zastępowania kultury (jako praktykowania wartości i wychylenia ku pełni istnienia) przez globalną cywilizację doraźnej adaptacji. Kulturze redukowanej do aktualności, do funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a sztuce sprowadzanej do postsztuki, autor przeciwstawia koncepcję transaktualnej optymalizacji i aktywnej, polemicznej bezinteresowności (depragmatyzacji) zakorzenionych w konfiguracji doświadczenia, rozumu, duchowości, intuicji i zmysłowości. Bowiem naszym najważniejszym interesem jest… bezinteresowność, która umożliwia nam najszerszy dostęp do złożonej wielowymiarowości istnienia.


Publikacja została wydana w związku z realizacją w roku 2008 przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych projektu Sławomir Marzec 25-lecie pracy twórczej, którego kuratorem i organizatorem był Zbigniew Sobczuk. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego

Sławomir Marzec
(1962) artysta wizualny; absolwent ASP Warszawa i Kunstakademie Dusseldorf. Od 1988 pedagog ASP Warszawa, od 2003 także profesor (a od 2008 dyrektor) Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Autor ok. 60 wystaw indywidualnych i niemal 300 publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki www.slawomirmarzec.glt.pl
Spotkanie realizowane w cyklu ARTBOOK, sztuka czytana, organizowane przez Galerię KONT (ACK UMCS) przy współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, kurator spotkania Zbigniew Sobczuk