Kamil Kuskowski
Muzeum
otwarcie: 12 września 2007 o godzinie 18.00,
od 13 września wystawę można oglądać (i słuchać)
od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 19.00
lub po telefonicznym umówieniu pod numerem 0605616123
wystawa czynna do 12 października 2007Przewrotny i lekko ironiczny projekt Kamila Kuskowskiego "MuzeuM" można byłoby określić (równie przewrotnie) jako działanie malarsko-dźwiękowe. Jednak takie stwierdzenie odnosiłoby się tylko do jego powierzchowności, która jest rodzajem estetycznej pułapki zastawionej na współczesnego widza, spragnionego wrażeń wizualnych i interakcji z dziełem. Nawarstwienie poziomów oddziaływania projektu, od czysto wzrokowego przez dźwiękowy i interaktywny do manipulacyjnego powoduje, że Muzeum Kuskowskiego jest niczym połączenie sacrum i profanum w sztuce. Artysta prowadzi wątki, stawia mosty i szuka zależności, pomiędzy gatunkami i koncepcjami artystycznymi na przestrzeni dziejów. Można tu znaleźć odniesienia do kanonów malarstwa realistycznego, abstrakcji, konceptualizmu, a nawet do idei działań culture jam. Ekspozycji jednobarwnie malowanych płócien w pięknych, ozdobnych ramach, towarzyszy zestaw urządzeń typu audio-guide zawierających informacje dźwiękowe pobudzające wyobraźnię. Czytane przez profesjonalnego lektora opisy pochodzą z fiszek katalogowych wybranych obrazów ze zbiorów malarstwa Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest wśród nich obraz marynistyczny, pejzaż polski, akt, portret i inne tematy, które można zobaczyć tylko i wyłącznie dzięki własnej projekcji pobudzanej opisem audio. Prac jest piętnaście, jednak zobaczyć można tylko czternaście - obraz odnoszący się do kanonu w pracowni artysty został oczywiście tam gdzie powstał. Każdy eksponowany monochrom przeobraża się za sprawą naszego doświadczenia i staje się zlepkiem, patchworkiem obrazów z pamięci i wyobrażeń. To, co widzimy jest tylko mirażem, faktyczny obraz jest naszym udziałem i my jesteśmy jego twórcami. Monochromatyczna abstrakcja jako niewątpliwie spełnienie i koniec malarstwa w jego liniowym rozwoju, staje się tu punktem wejścia w świat zawiłości i wielopłaszczyznowości sztuki współczesnej. Szukanie sensu na poziomie wizualizacji i interakcji jest daremne. Projekt Kuskowskiego jest komentarzem do powstawania i odbioru sztuki, podkreślając w szczególności jej relatywizm. Odnosi się również do problemu braku edukacji artystycznej i zastępowania jej dyktatem wszechwiedzącego kuratora-krytyka. Czy informacje o sztuce podawane jako jedyna możliwa definicja nie ograniczają możliwości interpretacji dzieł artystów, czy nie wyręczają człowieka, zwalniając go z myślenia i poszukiwania swojego zdania? W Muzeum Kuskowskiego znalazło się również miejsce na wątek społeczny nawiązujący do zjawiska, które można określić mianem artturyzmu, nowej aktywności istniejącej jako specyficzna i specjalistyczna odmiana turystyki kulturowej. Konsumowanie sztuki staje się obecnie praktyką w pewien sposób ważniejszą niż jej rozumienie, a nawet istnienie. Wspaniałą tego ilustracją jest Grand Tour 2007, czyli porozumienie czterech europejskich wystaw sztuki współczesnej (Documenta 12 Kassel, Skulptur Projekte Münster 07, 38 Art Basel i 52 La Biennale di Venezia) będące działaniem stricte marketingowym, którego celem jest osiągnięcie sukcesu frekwencyjnego i medialnego. Odnosząc projekt Kuskowskiego do trendów w światowej sztuce, prezentowanych podczas wspomnianych wystaw, nieco paradoksalny wydaje się widoczny powrót sztuki współczesnej do jej estetycznych korzeni.

Zbigniew SobczukKamil Kuskowski, "Akt kobiecy", 2004, 38 cm x 46 cm, olej, płótno


Kamil Kuskowski, "Portret dziewczyny z tatuażem", 2004, 52 cm x 40 cm, olej, płótno


Kamil Kuskowski, "Kwiaty", 2004, 61 cm x 50 cm, olej, płótno


Kamil Kuskowski, "Pytanie", 2005, 24 cm x 18 cm, olej, płótno


Kamil Kuskowski, "Sztorm", 2005, 24 cm x 30 cm, olej, płótno


Kamil Kuskowski, "Madonna karmiąca", 2005, 20 cm x 15 cm, olej, płótno


KAMIL KUSKOWSKI

Biografia:

Urodzony 16 lipca 1973 w Zakopanem. W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1995 - 2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W roku 2000 dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. W latach 1999 - 2005 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego w tejże Uczelni oraz od 2002 współprowadzi Międzywydziałową Pracownię Otwartą. W 2005 uzyskał stopień doktora. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego

Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki video


Kontakt:

kuskowkamil@wp.pl
www.kuskowski.pl

Projekt został zrealizowany przez
Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerię Piekary w Poznaniu (2005/2006)
przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fotografie i design - THIS WAY DESIGN