Krzysztof Jurecki
"Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2005)"
pokaz filmów i wykład

31 maja 2007 roku, godzina 18.00
Akademickie Centrum Kultury UMCS, sala "Mała Scena"
Lublin, ul. Radziszewskiego 16

 

organizacja: Galeria KONT
Zestaw filmów przygotowany przez Krzysztofa Jureckiego pt. Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006) jest próbą przypomnienia ważnych dokonań z lat 80., (taśma 16 mm) oraz ujawnienia najnowszej generacji artystów działających w zakresie wideo z początku XXI wieku. Jednocześnie w majowym numerze magazynu "Arteon" ukaże się tekst K. Jureckiego pt. O czym zapomniano w historii polskiego filmu eksperymentalnego i wideo? (1983-2006). Pokaz zaczyna się przypomnieniem polskiego filmu niezależnego i środowiska "Kultury Zrzuty" (1981-1990). Najważniejszą realizacją wyrażającą jej idee jest Movie Picture of Łódź Kaliska (1982). Jeden z nurtów nazwany przez Andrzeja Kwietniewskiego "neosocsurdada" kontynuowany jest do tej pory przez Łódź Kaliską lub jej poszczególnych członków. W ramach "Kultury Zrzuty" działał także Zygmunt Rytka, który należy do czołowych twórców lat 80. w zakresie twórczości wyrosłej z konceptualizmu i "sztuki ziemi". Łódź Kaliska w latach 90. wpłynęła na wielu twórców, czego przykładem jest zapomniana twórczość fotograficzna i filmowa Łodzi Fabrycznej (1988-98). Inny nurt z lat 90., kontynuowany do chwili obecnej, nazwany "medytacyjnym", a tworzony przez Marka Rogulskiego, Andrzeja Dudka-Dürera poszukuje za pomocą zapisu filmowanego stanów religijnych, sięgających szamanizmu lub tradycji dalekowschodniej (buddyzm). Bardzo różne mogą być inspiracje buddyzmem, o czym świadczą prace Marka Zygmunta i Mirosława Rajkowskiego. Własnej prywatnej mitologii poszukuje grupa Wspólnota Leeeżeć (Andrzej Miastkowski), która już na początku lat 90. wykonywała bardzo ważne prace o charakterze intermedialnym, lub będące dokumentacją anarchistycznych akcji. Ale tradycja konceptualizmu i filmu strukturalnego wcale nie zanikła. Pojawiła się w pracach Marcina Nowaka i Michała Brzezińskiego, który jest najbardziej interesującym teoretykiem najnowszego wideo. Duży talent posiadają tacy twórcy, jak Anna Orlikowska czy Leszek Żurek. Czym jest najnowsze polskie wideo? Nie ma swego ściśle wyznaczonego obszaru, nie ma stałych reguł, które są zmienne, ale ma historię wchodzącą w relacje z innymi dziedzinami plastycznymi, także z performance oraz cyberprzestrzenią. O świadomość nowego wideo słusznie dopomina się Brzeziński, poszukujący autonomicznego języka wideo, wolnego od malarstwa czy instalacji. Następuje także zbliżenie między fabularyzowanymi filmami a odczytywaniem historii sztuki w formule uprawianej przez innych twórców.
Program

Łódź Kaliska oraz Tomasz Snopkiewicz i Jacek Jóźwiak (montaż), Movie picture of Łódź Kaliska1983, 3' (fragment)

Adam Rzepecki, Cóż arystokracie po małym fiacie, 1989, 3' 15"
Adam Rzepecki i Grzegorz Zygier, Every dog has his day,1990, 5' 3"

Grzegorz Zygier, Cucullus non facit monachum, 1991, 5' 35"

Małgorzata Łupina i Łódź Fabryczna, TSZSZT, 1993 (frag.), 2'

Zygmunt Rytka, Czas do dyspozycji, cz. II, 1989, 3' 40"

Marek Rogulski, Etap I, 1990, 1' 56"
Marek Rogulski, Krr, 2006,1' 30"
Marek Rogulski, Ćwiczenie łącza energetycznego, 2006, 1'
Marek Rogulski, Łączenie emanacji, 2006, 1' 10"

Piotr Wyrzykowski, Beta Nassau, 1993, (fragment), 3'
Piotr Wyrzykowski, Keep truck of your blood pressure, 2005, 25"

Marek Zygmunt, Medytacje, 2001, 8'

Wspólnota Leeeżeć, Bielmo awangardy, 1996, 2' 14"
Wspólnota Leeeżeć, Jak sobie, 1996, 4' 12"
Wspólnota Leeeżeć, Prombłuny mechanizm kuszenia, 1999, 5' 12"

Anna Baumgart, I kiedy pocałowała żabę., 1997, 5'
Anna Baumgart, Zima, 1997, 2' 30"

Muzeum Łodzi Kaliskiej, Upalny rydwan, 2003, 0' 12"
Andrzej Kwietniewski, Krzyżacy, 2002, 4'
Andrzej Kwietniewski, Naród trwa, 2002, 1' 10"

Arti Grabowski, Człowiek@Pl, 2002, 0' 28"

Michał Brzeziński, Ból, 2001, 7' 2"
Michał Brzeziński, Mnemosyne, 2006 (frag. ), 3'
Michał Brzeziński, Tele-obecność, 2007, 2' 14"

Dominik Pabis, 6. Zmysł, 2003, 1'

Anna Orlikowska, Istota, 2005, 2' 11"
Anna Orlikowska, Autoportret, 2005, 0' 48"

Wiktor Polak, Blisko, 2005, 8'

Marcin Nowak, Cisza, 2006, 3' 40"
Marcin Nowak, Na żywo, 2006, 0' 45"
Marcin Nowak, Ekspozycja, 2006, 0' 50"

Andrzej Dudek-Dürer, Invisible time, 2001-02, 10' 28"

Mirosław Rajkowski, Motus, 2006, 1'
Mirosław Rajkowski, Radom Fantom, 2006, 2'

Leszek Żurek, Mantra, 2006, 4' 33''
Krzysztof Jurecki - krytyk i historyk sztuki, kurator wielu wystaw, autor tekstów z historii sztuki XX wieku, w tym przede wszystkim z historii fotografii ("Exit", "Kwartalnik Fotografia"). Wykładowca w WSSiP w Łodzi oraz ASP w Gdańsku. W latach 1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi.

Adam Rzepecki, Cóż arystokracie po małym fiacie, 1989


Grzegorz Zygier, Cucullus non facit monachum, 1991


Marek Zygmunt, Medytacje, 2001


Michał Brzeziński, Krach, 2006


Anna Orlikowska, Istota, 2005


Wiktor Polak, Blisko, 2005


Andrzej Dudek-Dürer, Invisible time, 2001-02


Leszek Żurek, Mantra, 2006