Łukasz Krankiewicz

it's just a pixel
video interwencja

16 stycznia 2007, godzina 18.00
wystawa czynna do 26.01.2007
w godzinach 16.00 - 19.00

Galeria KONT
Zana 11, Lublin

it's just a pixel

 

Projekt interwencyjny Łukasza Krankiewicza nawiązuje do tendencji artystycznych, związanych ze zjawiskami aktywizmu społecznego i culture jamingu. Artysta nie odnosi się jednak do nich bezpośrednio, a raczej opisuje przez pryzmat własnego doświadczenia. Skupia uwagę przede wszystkim na przekazie wizualnym, jako najważniejszym czynniku w procesie komunikowania, oraz na nieświadomym i biernym odbiorze informacji. Terabajty danych w eterze i Internecie stały się niemożliwym do ogarnięcia zbiorem obrazów i dźwięków, ich percepcja staje się coraz bardziej powierzchowna i intuicyjna. Ta ogromna baza jest obszarem poszukiwań Krankiewicza. Reklama, pornografia, polityka, korporacjonizm, globalizm, to tylko niektóre tematy, wykorzystywane przez niego, jak słowa kluczowe przy wyszukiwaniu w Google. Pozyskane, w procesie ctrl+c/ctrl+v, zapisy nie są zupełnie przypadkowe. Fragmenty realnej i wirtualnej rzeczywistości, mniej lub bardziej zagadkowe, artysta wzbogaca kreatywnym artworkiem - dizajnem, zapisami dokamerowymi, sloganem. Found foutage przeplata się z wizerunkiem artysty i autorskim komentarzem. Tytuł projektu "it's just a pixel" podkreśla rolę pojedynczego elementu, podstawowego składnika, jakim może być bit informacji w obrazie lub jednostka w społeczeństwie. Stare pytanie: Czy tysiąc i jeden to jeszcze tysiąc, odżywa na nowo. Artysta szuka kontekstu dla swojego istnienia i punktu odniesienia do otaczającej go rzeczywistości, którą ukazuje jako środowisko nieprzyjazne dla podmiotowości i odrębności. Powszechny konsumpcjonizm, kultura obrazkowa, brutalizacja życia, zinfantylnienie społeczeństwa to zjawiska, które artysta komentuje w swojej wideointerwencji. Zapętlony w startowej animacji zwrot 1 live - 1 pixel - 1 live, raz po raz ładuje się do pamięci. Culture jam Krankiewicza jest kolejnym głosem w ogólnoświatowej dyskusji na temat współczesnego zniewolenia człowieka, wynikającego z uwikłania w globalną ekonomię. Artysta w swoim wielopłaszczyznowym i multimedialnym działaniu nie stroni od obrazoburczości i prowokacji, jego wizualizacje dalekie są od delikatnego pokazywania problemu, dosłowność i adekwatność stają się sposobem na zwrócenie uwagi odbiorcy. Również forma komunikatów artysty nastawiona jest na osiąganie maksymalnej skuteczności, idea przekazywana jest przy pomocy różnorodnych nośników - videoprojekcje, animowane gify, plakat, folder reklamowy. W każdym wcieleniu przekaz jest modyfikowany, aby dostarczać coraz nowszych informacji. Krankiewicz przejmuje strategie komunikacji bezpośrednio związane z analizowanym obszarem i stosuje je zwrotnie, zwielokrotniając i przerysowując.

 

Zbigniew Sobczuk
Łukasz Krankiewicz

Ur. 28.10.1983 roku we Włocławku. Kontakt: kranx@wp.pl
Wykształcenie: 1998-2003 - Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku.
2003-2006 - Wyższe Studia Zawodowe w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym na kierunku Grafika. Obecnie student Magisterskich Studiów Uzupełniających na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.
Udział w wystawach: Biennale Grafiki Studenckiej - Poznań 2005; Warszawskie Biennale Sztuki Mediów 2005; Wystawa Wykładowców i Studentów KSP w podziemiach Kamedułów na Bielanach 2005.