>
artyści:

>>> Janusz Bałdyga
>>> Dariusz Fodczuk
>>> Angelika Fojtuch
& BBB Johannes Deimling
>>> Dariusz Kociński
>>> Przemysław Sanecki

>>
czas/miejsce:

14 grudnia 2006
godzina 17.00
Galeria KONT
oraz sala klubowa
Zana 11, Lublin

>>>
kurator:
Zbigniew Sobczuk

<<<<

Projekt zorganizowano dzięki wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie