>>


jaka? SZTUKA! - SZTUKA WSCHODNIEJ EUROPY?
cykl spotkań, wykładów i prezentacji

Spotkanie pierwsze, 2-3 grudnia 2008
Alina Zazimko, „Ukrainian contemporary art: nature and content”
Ianina Prudenko, „Media-art in Ukraine. A new generation”

Spotkanie drugie, 10-11 grudnia 2008
Borut Vogelnik (IRWIN), „Retroprincip”
Stevan Vukovic, „Reclaiming Confiscated Histories:
Art in the post-Yugoslav Context”

Spotkanie trzecie, 16-17 grudnia 2008
Dan Perjovschi, „Permanent Marker”
Zofia Machnicka, „Re-wizje. Współczesna sztuka w Rumunii”

spotkania odbywają się w Centrum Kultury w Lublinie
wstęp wolnyINFO / PROGRAM / DETALE