jaka?SZTUKA! (1)

odcinek I - Łukasz Guzek, pokaz i wykład, w cyklu jaka?SZTUKA!
pt. Co to jest sztuka performance? - przyczynki do definicji.


28 lutego o godzinie 18.00 w sali kinowej ACK, Radziszewskiego 16

 

Jaka?SZTUKA! to tytuł zaplanowanego przez galerię KONT cyklu wykładów, spotkań i prezentacji dotyczących pewnych, ważnych, aczkolwiek nie zawsze jasno uświadomionych zagadnień dotyczących sztuki współczesnej. Sztuka współczesna, w przeciwieństwie do sztuki awangardowej (czy sztuki modernistycznej) nie daje wcisnąć się w żadne ramy, nie głosi haseł programowych i nie podporządkowuje się zagadnieniom formalnym, stylowym, czy jeszcze innym. Każda próba klasyfikacji czy charakterystyki zasadza się na zakreślaniu obszaru i zamykaniu w nim tego, co podpada pod dany termin oraz wyrzucaniu tego, co nie podpada. Można jednakże postąpić odwrotnie, można zapomnieć o konwencjach, porzucić linearność czasu i próbować odszukać nie początek, ale środek, sedno, serce zagadnień. Można otworzyć granice i obserwować jak to, co one utrzymywały rozpływa się, zamiast nadawać kształt, podążamy teraz za nim i na nowo go odgadujemy.
Pytanie jaka? w odniesieniu do sztuki aktualnej bynajmniej nie ma, więc na celu próby sformułowania definicji, czy odnalezienia nazwy dla konkretnych ruchów lub grup. Żadne segregacje i szufladkowanie nie wchodzą w grę. Proponujemy refleksje nad tym, co stanowi jej, sztuki, wyjątkowość, lub też, jaka jest jej dzisiejsza jakość.
Zatem, zamiast nazw szkół i nurtów weźmy pojęcia duchowość i bezinteresowność, czy też uświadomiony obecnie, ale istniejący od dawna asteizm. Zahaczmy o hipertekst i meta-informację w cyberprzestrzeni oraz subwersję i culture jam. Albo też spróbujmy konwencjonalną nazwę performance potraktować w sposób bardziej otwarty.
W tekście pod tytułem Performance, czyli związek początku z końcem zamieszczonym w wydanym przy okazji festiwalu Kontperformance (maj 1997) katalogu, Łukasz Guzek napisał: (...) w niektórych tekstach teoretycznych szukających początków performance, wskazuje się na przykłady takich zachowań artystycznych w starożytności, jak np. Leonardo da Vinci, który organizował spektakle astrologiczne w nadziei, że powie poprzez nie więcej niż poprzez obraz. W świetle powyższej wypowiedzi performance jest intuicyjnym i głęboko zakorzenionym sposobem ludzkiej ekspresji, jak i sposobem przeżywania i doświadczania, a nie jedynie zapoczątkowanym w latach 70 ruchem awangardowym. Dodatkowo świadczy o tym fakt, że performance przełamał czas awangardy i modernizmu. Pozostał obecny, ważny i żywy.
W ramach cyklu, jaka?SZTUKA! chcielibyśmy zaprezentować wyjątkowe koncepcje kuratorskie i artystyczne. Ich zwolennicy i komentatorzy to osoby znane i cenione, lecz przede wszystkim posiadające wyjątkową ostrość widzenia (percepcji?). Co zaś tyczy trafności ich spostrzeżeń i umiejętności wskazywania na sprawy istotne to są one zwyczajnie zaskakujące.

Podczas pierwszego spotkania, dr Łukasz Guzek wygłosi wykład, pt. Co to jest sztuka performance? - przyczynki do definicji., który będzie połączony z pokazem, a odbędzie się 28 lutego 2008 roku o godzinie 18.00 w sali kinowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS.

Łukasz Guzek - historyk i krytyk sztuki, twórca i redaktor pisma internetowego www.spam.art.pl

Organizacja: galeria KONT i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych;
kurator cyklu: Zbigniew Sobczuk; współpraca: Magdalena Linkowska.


Cykl "jaka?SZTUKA!" jest wspierany finansowo przez:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasto Lublin
Województwo Lubelskie