Izabela Chamczyk
"Kto ogląda moje malarstwo?"
wystawa

otwarcie wystawy: 19 kwietnia 2007 roku, godzina 18.00
wystawa czynna do 8 maja 2007 roku
(poniedziałek - piątek, w godz. 16.00 - 19.00, oprócz 1 - 3 maja 2007)

Galeria KONT (ACK UMCS), Lublin, ul. Zana 11Fotorelacja z wystawyKTO OGLĄDA MALARSTWO IZY CHAMCZYK?

XXI stulecie - wiek dominacji obrazu. Życie oparte na komunikacji wizualnej staje się serią migawkowych ujęć i powierzchownych wrażeń. Skróty i odnośniki stają się drogowskazami, kompilacja informacji i sensoryczność przekazu to codzienna praktyka. Czy w takiej rzeczywistości, poprzetykanej udawanym zachwytem i powielanym autentyzmem, jest czas na ważne pytania?

"Kto ogląda moje malarstwo?" - artystka zadaje sobie pytanie, a następnie kieruje je do odbiorców wystawy. Właściwie banalne i poniekąd retoryczne pytanie o sens i cel tworzenia. Idealistyczne i pełne niepokoju pytanie o znaczenie sztuki we współczesnym świecie. Prowokacyjne i podchwytliwe pytanie zmuszające do autorefleksji - czy obejrzałem już wystawę Izabeli Chamczyk? Quizowe pytanie rodem z teleturnieju, badań opinii publicznej i praktyk marketingowych. Trudno precyzyjnie określić charakter postawionego pytania, gdyż problem, którego dotyczy nie jest jednoznaczny. Subiektywne odczucia i emocje artystki związane z jej artworkiem mieszają się z troską o odbiór i zrozumienie sztuki, o sens malarstwa w XXI wieku. Sposobem na udzielenie lub uzyskanie odpowiedzi może stać się sformułowanie jeszcze kilku pytań: Gdzie rzeczywisty kontakt z dziełem, gdzie czas na refleksje, gdzie kontemplacja? Gdzie zrozumienie, gdzie etap fascynacji, niemal orgiastycznego zachwytu? Czy zmiana czasów jest dziś tożsama ze zmianą wrażliwości odbiorców, ze zmianą potrzeb? Czy malarstwo XXI wieku nie spełnia już swojej roli? Czy może odbiorca zmienił swe oczekiwania wobec sztuki?

Artysta utożsamia się ze swoim dziełem. Rodzi się ono w jego głowie, tam wzrasta i dojrzewa, by jako przemyślany twór mogło zaistnieć. Jest ono jednak nierozerwalnie związane z inspiracjami i odbiorem, które znajdują się poza interiorem twórcy. W pełni zrozumiała staje się, więc koncepcja Izy Chamczyk, która realizując swój projekt postanowiła zatroszczyć się o odbiorców swoich prac. Są nimi usadzone w galerii plastikowe lalki, które na czas trwania wystawy staną się widzami. Podłoga usiana małymi zadartymi do góry główkami, które nieporuszenie, nieprzerwanie, ciągle i ciągle, dzień i noc, wpatrują się w zawieszone na ścianie płótna. Jest ich tak dużo, że utrudniają dotarcie do dzieł. Tylko determinacja i faktyczna chęć przedarcia się przez morze małych istot może doprowadzić odbiorcę przed obraz. Galeria, która nigdy nie utrudnia kontemplacji dzieł, w tym wypadku zmusza widza do postawienia ważnego pytania - czy faktycznie zależy nam na dotarciu do sedna przekazu, czy podejmujemy ten wysiłek?

Wystawa w Galerii Kont wpisuje się szerzej w typ działań proponowanych przez Izę Chamczyk, uwypuklając tym razem rolę odbiorcy. W performance "...Malować..." akcentowany był rzeczywisty wysiłek, jaki malarz wkłada w stworzenie obrazu - artystka zawieszona w czarnym stroju na linie usiłowała malować białą farbą obraz. Skrępowanie, brak możliwości, uzależnienie o decyzji innych, nie charakteryzują metaforycznie jedynie tej sytuacji. Są to powszechne odczucia stale towarzyszące młodym artystom. Z kolei, na czas trwania "Antywystawy malarstwa" w Studio BWA we Wrocławiu, artystka przekształciła przestrzeń galerii w swoją pracownię, przy okazji eksponując w niej gotowe prace. Odwiedzający mogli zobaczyć autorkę w trakcie tworzenia, porozmawiać, udzielić rad, skrytykować, zainspirować lub świadomie współuczestniczyć zmieniając aranżację wystawy. Paradoksalnie to nie akademicka pracownia, a przestrzeń galerii staje się miejscem przyjaznym powstawaniu sztuki.

Wydaje się, że pytanie, "Kto ogląda moje malarstwo?" zrodziło się z niedosytu i braku, a nie z nadmiaru. Poddaje w wątpliwość sens powstawania kolejnych obrazów? Komu są potrzebne? Czy ktoś odczuje pustkę, gdy nie pojawią się następne prace Izy Chamczyk? Czy wpłynie to na frekwencję wystawy? Czy odwiedzający Galerię Kont widzowie, spoglądając na bezrefleksyjnie utkwione w obrazach oczy lalek dostrzegą absurd tej sytuacji? Czy ludzie, którzy przyjdą i zobaczą malarstwo Izy Chamczyk staną się tymi, którzy faktycznie je oglądają? Czy artystka uzyska odpowiedź, czy będzie ona satysfakcjonująca?

Agata Iwaniak
Izabela Chamczyk

Ur. 1980 r. w Częstochowie.
Kontakt: e-mail: izabelachamczyk@gazeta.pl, tel. 509 494 891.
Wykształcenie: w latach 1999-2002 edukacja w Policealnej Szkole przy Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, na kierunku Architektura, zakończona uzyskaniem tytułu technik architekt. Następnie, w latach 2001-2005 studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek Architektura Krajobrazu. Od 2004 roku studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek Malarstwo (w trakcie III roku).

Wystawy i wystąpienia:
2005
- wystawa zbiorowa "500% sztuki" w Galerii "Miejsce dla sztuki" organizowana przez ASP, Wrocław;
- przegląd "Młodej sztuki w ekstremalnych warunkach Surival 3" - instalacja, organizowany przez Galerię Sputnik w Starym Browarze Mieszczańskim, Wrocław,
www.survival.art.pl/n/chamczyk/chamczyk_all.htm
- wystawa zbiorowa "Myśl zwierzę" organizowana przez Stowarzyszenie ekologiczno-artystyczne Basta w Starym Browarze Mieszczańskim, Wrocław;
- wystawa indywidualna, "Winiarnia na Starym Rynku", Częstochowa;
2006
- interaktywna instalacja w pubach Wrocławia "Palę, bo nie rozumiem";
- wystawa indywidualna, Galeria "Skalna" przy Strzelińskim Ośrodku Kultury;
- IV miejsce (specjalne wyróżnienie jury) w konkursie "Wild thing", Galeria Sputnik, Wrocław;
- wystawa zbiorowa, "Rozmówki polsko-polskie", Galeria BCK, Brzeg Opolski;
- przegląd "Młodej sztuki w ekstremalnych warunkach Survival 4" - performance-instalacja "Mandala", organizowany przez Galerię Sputnik, Dworzec Główny, Wrocław
www.survival.art.pl/s4/OBIEKTY/chamczyk/chamczyk_main.htm
- instalacja-performance "...MALOWAĆ...", Galeria Sputnik, Wrocław,
www.asp.wroc.pl/galeria/2006/malowac.php
- wystawa zbiorowa podsumowująca warsztaty w Pracowni Gościnnej im. E Gepperta, prowadzone przez Laurę Pawelę - instalacja,
www.pracowniagoscinna.prv.pl
2007
- "Antywystawa malarstwa", Galeria BWA Studio, Wrocław;
- performance "Tango", Urząd Pocztowy, Rynek, Wrocław,
www.artistik.pl/tango
www.relaz.pl

Dodatkowo udział w akcjach:
- Samsung Art Master 2005 - praca sprzedana na aukcji internetowej;
- Artbiznes 2006, praca sprzedana Małgorzacie Daniszewskiej, wydawcy i redaktorowi naczelnemu pisma Art & Bussines
www.artbiznes.pl