Dariusz Fodczuk - "Prywatna Mitologia"
12-28 kwietnia 2005

Dariusz Fodczuk

Ur. 1966. Studia: Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zajmuje się performance i rzeĽb±. Udział w ponad 100 wystawach i prezentacjach performance, zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granic±.

Wystawy i performances indywidualne (wybór):

2004 - Galeria CERVENY KOSTEL, Hlucin, Czechy;
2000 - Galeria BWA, Zielona Góra;
1999 - Galeria BASZTA, Słupsk;
- Galeria DZIAŁAŃ, Warszaw;
1997 - Galeria MIEJSKA, Wrocław;
- Galeria ON, Poznań;
1996 - Galeria BIAŁA, Lublin;
- Galeria QQ, Kraków;
- Galeria DZIAŁAŃ, Warszawa.

Udział w festiwalach i wystawach zbiorowych (wybór):

2005 - "Klub Performance", Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa;
- "perforMANce", Galeria BWA, Zielona Góra;
2004 - Festiwal "INTERAKCJE", dawna Restauracja EUROPA, Piotrków Trybunalski;
- "KONTRPERFORMANCE" - Galeria KONT, Lublin;
- Fodczuk, KaĽmierczak, Kwa¶niewski, Rybska - Galeria Vall, Talin, Estonia;
- NOWINKI Festiwal, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoru¶;
2003 - SZTUKA III RP, re-prezentacja faktów artystycznych, Triennale Młodych, Centrum RzeĽby Polskiej, Orońsko;
2002 - "Castle of the imagination", Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka;
2001 - Międzynarodowa Wystawa Sztuki "QUADRAT":
Dum Vytvornecho Umeni, Ostrawa, Czechy,
Kusycka Galerie, Czadca, Słowacja,
Szolnoki Galeria, Szolnok, Węgry;
- "Kolmo K'Ose", Muzeum "Dul Michal", Ostrawa, Czechy;
2000 - "ART IN RESIDNCE - TRAVEL AGENCY", Soros Center for Contemporary Art, Bratysława, Słowacja;
1998 - VIII Europejski Projekt RzeĽbiarski "Werk Statt Schloss", Schloss Wolfsburg, Wolfsburg, Niemcy.