Grzegorz Drozd
Zmiana Organizacji Ruchu


wystawa w Galerii KONT
26 lutego - 11 marca 2004 roku

e-mail: grzegorz.drozd@free.art.pl
http://www.free.art.pl/zmiana_organizacji_ruchuZmiana Organizacji Ruchu pojawia się, gdy wydeptane na drogach koleiny deformują kierunek podróży. Z zaistniałego z tego powodu zagrożenia obowiązkiem staje się ustanowienie nowej konstrukcji. W przypadkach takich zgodnie z ustawą regulującą prawa istnienia, podstawą i kategorycznie respektowaną zasadą jest konieczność skierowania przepływu na tor niwelujący zaistniałe deformacje. Należy zaznaczyć, że od dłuższego czasu ubocznego skutku tego procesu, jakim jest podwyższony poziom negacji, zlikwidować się nie udało. W dalszym ciągu, opór towarzyszący zmianie doprowadza do powstawania wielu punktów zapalnych. W tym celu powołano międzywydziałową komisję zakładowo-spółdzielczą, której obrady odbyły się zgodnie z ustaloną w takich przypadkach procedurą. Dwa tygodnie później, na mocy nowego dekretu o ruchu pojawiło się rozporządzenie określające program nowej konstrukcji, którego głównym założeniem była idea zmiany. W wyniku przeprowadzonych badań, niepodważalną stała się teza o konieczności przeprowadzania zmiany. Jako jedyną formę powodującą jej zaistnienie określono przeszkodę, czasem zwaną także blokadą. Formy powodujące zmiany określono jako negatyw założonego scenariusza wydarzeń. Negatyw w swej aktywności, jako element posiadający ładunek ujemny, reguluje zaistniałe deformacje przepływu. Dzieje się tak na skutek krótkotrwałej przerwy w dopływie energii. Przerwa ta jest wykorzystywana jako element umożliwiający likwidację syndromu mechanicznego ruchu. Kiedy energia ponownie dopływa, ruch skierowany na walkę z negatywem, powoduje pojawianie się świadomości drogi, likwidujący koleiny. Proces ten posiadać może różne formy dynamiki. I tak oto wszelki przepływ napotykając na swej drodze przeszkodę samoczynnie podlega zmianie. Posiedzenia międzywydziałowej komisji zakładowo-spółdzielczej odbywały się już wielokrotnie. Poprzednie ustalenia w wyniku mocy najnowszych teorii automatycznie ulegały zmianie. Jako obszary zdeformowane, wobec formy negatywu stały się pierwszym powodem skuteczności mechanizmu. Do dnia dzisiejszego udało się przeprowadzić niezliczoną ilość zmian organizacji ruchu. Należy zaznaczyć, że w każdym z wymienionych przypadków zarejestrowano powolny zanik ubocznego skutku, jakim był podwyższony poziom negacji. Fakt ten w żaden racjonalny sposób do dziś nie został wyjaśniony.


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto W.Pacewicz


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto W.Pacewicz


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto W.Pacewicz


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto W.Pacewicz


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto Z.Sobczuk


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto Z.Sobczuk


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto Z.Sobczuk


Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu, Galeria KONT, 2004, foto Z.Sobczuk