Zapraszam na pokaz dokumentacji:
3.berlin biennale
Berlińskie Biennale Sztuki Współczesnej
organizowane w KW Institute i Martin-Gropius Bau
pokaz odbędzie się 6 maja 2004 roku o godzinie 18.003. berlin biennale
sztuka z instrukcją obsługi


kolejne berlińskie biennale to wystawa wymagająca skupienia uwagi, ciągłego szukania i rozumienia przekazu, pokazująca sztukę mniej lub bardziej uwikłaną w szereg metafor, do której nie rzadko konieczna jest lektura tekstów, swoistych instrukcji obsługi. z racji kurateli pani ute meta bauer, która wspomagała jako co-kurator minione XI dokumenta w kassel, spodziewać by się można licznych akcentów politycznej poprawności, jednak tak nie jest. berlin biennale zaskakuje gdyż znalazły się tam prace niemal wyzbyte polityki a bardziej skoncentrowane na człowieku, jego miejscu egzystencji, typografii zachowań, bliżej większości prac do psychologii niż politologii. ważna częścią bb3, co dla niektórych widzów okaże się wielkim plusem a innych odstraszy, są prace z użyciem nowych mediów, jednak nie aspekt technologiczny jest w nich ważny tylko przekaz.
proponuję, zanim jeszcze pociągnie nas odczytywanie sztuki współczesnej, przyjąć za aksjomat i truizm jednocześnie, że obecnie artysta to nie tylko malarz, rzeźbiarz lub grafik, dziś spotkamy artystę filmowca, artystę performera, artystę szeroko i odważnie postrzeganego jako dj'a odmiennych przestrzeni rzeczywistości, który nie tylko skupia się na własnym natchnieniu ale chce nauczyć nas innego postrzegania świata, chce udowodnić nam, że codzienność może być inspirująca... dyskusja o berlin biennale, po analizie prac i wielokrotnym rozgryzaniu idei wystawy, jako całości złożonej z różnorodnych elementów okazuje się bardzo potrzebna. rozumienie większości dzieł całkowicie odmienia się w chwili rozszyfrowania informacji od artysty. i oto pytanie, czy już mamy za sobą czas gdy wystarczyło jedynie znaleźć się w salach muzealnych i patrzeć na obraz godzinę i dłużej aby cala mądrość ukryta w każdym ruchu pędzla spłynęła na nas łaskawie..? czy nadal omijamy sztukę, której ogarnięcie jest niemożliwe bez choćby pobieżnego wczytania się w sugestie twórcy zawarte w tekście lub jego wcześniejszych działaniach..? nie dotyczy to tych, którzy szukają czegoś poza doznaniami stricte wizualnymi. do nich zwraca się pani kurator gromadząc zbiór tak różnorodnych prac, dzięki którym widz dostaje skondensowaną dawkę sztuki zmuszającej do wielopłaszczyznowej percepcji.
patrząc na zbór wystawiających artystów często zupełnie w polsce nieznanych, pojawia się jeszcze jedno pytanie: dlaczego kolejny raz w międzynarodowej wystawie zabrakło reprezentantów naszego kraju..? czy dlatego, że dominującymi u nas ostatnio nurtami są sztuka krytyczna i neo pop-art, znajdujące się poza zainteresowaniem bb3..? jednak, tak różnorodny zbór pytań, refleksji, czy zwyczajnych odczuć stał się nieco uboższy o kilka interesujących propozycji naszych artystycznych gwiazd, jak najbardziej eksportowych.

kaarol grzywaczewski
[grupa różnie]

www.berlinbiennale.de