>>


KONIEC


W 2010 roku, po trzydziestu dwóch latach, działalność Galerii KONT została zakończona. Przyczyniła się do tego postawa kilku osób, których zapewne oceni historia.

Ostatnim projektem współtworzonym przez Galerię KONT była wystawa SIŁA SZTUKI . To ważne, międzynarodowe wydarzenie stało się zwieńczeniem dążeń wielu osób pracujących przez lata w Koncie na rzecz idei, współpracy i poszukiwań. W podsumowaniu należy wymienić również drugi, bardzo istotny projekt kontowy, szczególnie ważny dla samej galerii - Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena - który w wyjątkowy sposób odniósł się do miejsca, jego historii i idei. Galeria KONT była miejscem absolutnie unikatowym, wyjątkowym dla sztuki i inspirującym dla ludzi. Teraz pozostało już tylko archiwum galerii , które uzupełnione o materiały sprzed ery cyfrowej, stanie się punktem wyjścia dla opracowania skomplikowanej i ciekawej historii, w postaci książki pt. "Wyciąg z KONT'a".